fa +98-21-88641766-8

آتا پلاست پیشرو پایتخت

شرکت تولیدی، صنعتی، بازرگانی

آتا پلاست پیشرو پایتخت

از سال 1392 تأسیس و در زمینه تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی، مشغول کار می باشد و در حال حاضر واحد تولیدی بطری پت و واحد تولید تزریق پریفرم فعال می باشد.

---

جهت تولید

  • تولید انواع بطری های پت ( صنایع لبنی – دارویی- روغن خوراکی – نوشیدنی های گازدار و بدون گاز – آبمیوه و احجام )
  • تزریق پریفرم