enfa +98-21-88641766-8

آراز تجارت

شرکت تولیدی، صنعتی، بازرگانی

آراز تجارت امرتات

 از سال ۱۳۹۱ تاسیس و در زمینه صنعتی بازرگانی مشغول کار بوده است در حال حاضر در حال راه اندازی واحد تولیدی و تدارکات جهت تولید بطری های پت و تزریق پریفرم در شهرک صنعتی شمس آباد در استان تهران می باشد.

در حال راه اندازی واحد تولیدی و تدارکات

جهت تولید

  • بطری های پت
  • تزریق پریفرم